• 02_RATIONAL-rational.jpg
  • 02_RATIONAL-rational.jpg

Myhrvold Service

Myhrvold-Gruppen betjener markedssektorene Dagligvare, Industri og Storkjøkken (Horeca). Som totalleverandør driver vi en landsdekkende virksomhet innen salg og service i Norge, Sverige og Danmark. Vår omsetning utgjør årlig cirka 500 millioner og vi har 120 ansatte i hele firmagruppen.

Vi vektlegger å ha fagfolk med god kompetanse på alle virksomhetsområder. Dette betyr at våre kunder skal føle seg trygge på at vi har den nødvendige innsikt for å forstå den enkeltes behov og at vi i samarbeid med våre leverandører også er i stand til å levere tilfredsstillende løsninger av høy kvalitet.

Myhrvold-Gruppen ble etablert i 1909 og har lange tradisjoner for levering av maskiner og utstyr til matvarebransjen, godt hjulpet av et betydelig antall ledende produsenter i flere land.

God forvaltning av maskiner og utstyr gjøres best ved regelmessig vedlikehold og riktig service. Dette gir reduserte driftskostnader og eliminerer unødvendig driftsstans.

Myhrvold-Gruppen er et DSB godkjent elektroforetak og tilbyr landsdekkende service via egne, godt kvalifiserte serviceteknikere med fagbrev, eller gjennom våre over 100 sertifiserte samarbeidspartnere over hele landet.

Alt servicepersonell kurses og oppgraderes jevnlig av våre leverandører for å kunne yte best mulig service ovenfor våre kunder. Dette gjelder både teknisk kompetanse, vedlikehold og riktig bruk av utstyret.

Alle servicebiler er utstyrt med nødvendig verktøy og et godt utvalg av kurante reservedeler. Myhrvold-Gruppen har eget delelager med nærmere 20 000 reservedeler. Andre deler kan normalt leveres over natt alle våre leverandører i Europa.